CASE

Docrates Cancer Sjukhus

Trafik som ger konverteringar

Docrates Cancer Sjukhus

Kampanjer: 6

Tidsintervall: 9 månader

Läsare: 24971

Målsättning: Konverteringaroch aktivering på Docrates webbsajt

Jämförelse: Readpeak/ Native nätverk / Facebook

Lär dig mer

Vill du boka ett 30 minuters online-möte med vårt team?

Ett av de bästa sätten att komma igång är att boka ett online demo-möte med oss. Under demo-mötet kommer vi dela med oss av inspirerande case-studies, demonstrera plattformen och dela med oss av de bästa native-strategierna just nu.

Boka demo-möte: support@readpeak.com eller +46 722 277 007

Native i fokus

Majoriteten av Docrates native advertising, från innehållsproduktion till kampanj skapande och optimering, sker internt. Under de senaste åren har native marknadsföring betonats i de digitala kanalerna.

Sedan 2017 har Docrates regelbundet använt Readpeaks verktyg för innehållsmarknadsföring i olika medier. Marknadschef Ella Kirjasniemi berättar att native-annonseringen har ökat antalet relevantabesökare till deras webbplats och att de ser en tydlig effekt under de månader då företaget använt sig av native annonsering. Det centrala i Docrates marknadsföring har varit ökad kännedom, men även konverteringarna är avgörande.

Bakgrund

I början av 2018 jämförde Docrates olika annonseringskanaler genom att använda sig av enhetligt innehåll och enhetliga kampanjer. Jämförelsen inkluderade utöver native annonseringsplattformen Readpeak även Facebook och ett  nordiskt native annonsnätverk.

Under nio månader tittade man på konverteringen av 24 971 annonsklick från olika kanaler på företagets webbplats. Resultatet visade att native-annonsering, vid sidan av sociala medier, är en stark kanal för content marketing, i vissa fall till och med bättre.

I jämförelsen tittade man också på tre olika konverteringsmål. I de två första studerades antalet besökare som fortsatte från en innehållssida till en sida med prislista och tidsbokning. I den tredje studerades besökarens allmänna intresse baserat på hens beteende på webbplatsen.

Readpeak är väldigt användarvänligt. Vi får enormt mycket information om våra kampanjers prestanda och kan själva hantera våra egna kampanjer

Ella Kirjasniemi, marknadschef

Resultat

I samtliga konverteringsmätningar överträffade trafiken från native-annonserna trafiken från Facebook. Även om Facebook uppnådde starka resultat, till exempel gällande lästider, stannade konverteringarna på låg nivå.

Konverteringen via Readpeak var upp till tio gånger bättre än Facebook för tidsbokningar.

Konverteringen via Readpeak var upp till 46% gånger högre än Facebook och native nätverk för besök på prissidan.

Readpeaks resultat för helhets konverteringar var 2,5 gånger bättre jämfört med trafiken från Facebook.

Sammanfattning

Native annonsering kan göras via flera plattformar. Det som kan skilja sig åt utöver själva användarupplevelsen är effektiviteten hos de olika plattformarna. I fallet med Docrates överträffade Readpeaks optimering ett konkurrerande nätverk inom native-annonsering i antalet konverteringar. Det beror bland annat på att man via Readpeak kan användaren välja exakt på vilka nyhetssajter native-annonsen ska synas och plattformen automatisk optimerar kampanjerna baserat på algoritmer, vilket få annonserings plattformar erbjuder. Readpeak har också lanserat en målgruppsstyrning som ytterligare förbättrar konverteringsnivån.

2022 © ReadPeak Oy