Blogg

Ta del av det senaste innom
native-annonsering och Readpeak

4 anledningar till att era kunder inte får missa det programmatiska-native tåget hösten 2021

Native är inget nytt fenomen och har förekommit i många olika former under flera år. Men de senaste 12 månaderna har native-formatet taget ett enormt kliv framåt i Sverige. Orsaken till utvecklingen är både praktisk och teknisk. Läs om varför det är mer aktuellt än någonsin att planera programmatisk native åt era kunder.

Under tidigare år har många byråer prövat sig fram med olika content-display-lösningar för att kunna göra programmatiska köp som påminner om native. Men många har blivit besvikna – helt enkelt därför att native inte fungerar bra på dessa placeringar. Något som både annonsörer, byråer och publicister fått erfara. Native är ett starkt enskilt format som fungerar bäst om placeringarna är rätt, dvs i flödet och med ett innehåll som ger ett mervärde för besökaren. Teknik kan inte ersätta innehåll, men bra innehåll tillsammans med en bra teknisk lösning skapar magi.

Ny tid – nya lösningar. Under de senaste 12 månaderna har några märkbara skiften skett på marknaden. För det första har publicister börjat implementera riktiga programmatiska native-annonsplatser (något flera SSP:er inte ens erbjudit tidigare och som vissa inte ännu heller erbjuder). Det innebär att publicister anpassar annonsytor för nativeformatet för ge det bästa möjliga förutsättningar att skapa värde för annonsörerna och på så sätt även skapa nya intäktsströmmar som publicist. Bonnier och Stampen är bra exempel på publicister som implementerat detta.

För det andra har nya aktörer kommit in på den svenska marknaden. De erbjuder plattformar och lösningar som gör programmatisk native-annonsering mycket mer skalbar, effektiv och smidig.

Med både publicister och tekniken som krävs har native inte enbart kommit att utgöra en viktigt strategisk roll inom programmatiska köp, utan även utmanat företagens budgetar för annonsering i sociala medier tack vare sin effektivitet och räckvidd.

4 anledningar till varför programmatisk native-annonsering borde användas i marknadsföringen hösten 2021

1. Programmatisk native kombinerar två avgörande fenomen i ett annonsformat

För det första: alla jämförelser visar på att native-synlighet på publicisters nyhetssajter i snitt är 2-10 ggr mer effektivt än traditionella display- och rich media-lösningar, när det gäller CTR-, CPC- och CPA-priser. Orsaken är enkel. Läsarna söker inte efter annonser, utan innehåll. Native uppfattas som innehåll och erbjuder läsaren mervärde. Därför attraherar native-annonserna läsarna betydligt mer än andra annonsformat. De stör inte läsupplevelsen utan blir en del av den.

För det andra: formatet är inte bara effektivare, utan via programmatisk native styrs läsarna till kundens egen webbsida, som en blogg, artikel eller landningssida. Det innebär att all trafik och all data nu ägs av kunden och kan användas för re-targeting eller segmentering av målgrupper, vilket är guld värt. Data är framtidens marknadsföringsvaluta. Det måste kunden få ta del av.

Via programmatisk native skapar du mer effekt i kampanjerna: med högkvalitativ trafik till kundens webbsida, och med datagrupper som kan konverteras till verkliga kunder.

2. Programmatisk native hittar rätt målgrupp i rätt sammanhang

Ad Tech-landskapet förändrar och komplicerar processen kring att hitta rätt målgrupp. Native skapar nya möjligheter att fungera effektivt i en invecklad ”GDPR djungel”. Programmatisk native möjliggör utnyttjandet av semantisk datastyrning, som inte är personifierad data. Genom att analysera sidornas textinnehåll där native annonserna kan synas och placera annonserna i rätt sammanhang, på artikelsidor med liknande ämnesområden och intressekategorier, kan du nischa din kampanj till rätt målgrupper.

Nya kampanjverktyg skapade för native-optimering har automatiserade algoritmer som konstant lär sig var kundens kampanj- och native-annonser bäst når sin målgrupp. Faktum är att redan när du bygger kampanjen i optimeringsplattformen kan den ”känna efter” var de mest relevanta läsarna finns, baserat på tusentals tidigare kampanjer, annonser och maskininlärd kunskap.

3. Optimera i realtid mot konverteringar med programmatisk native

Allt flera annonsörer har tydliga krav på mätbar ROMI (return on marketing investment) vilket ställer krav på att kunna lägga upp kampanjer där det automatiskt optimerar mot vissa mål. De olika traditionella native-lösningarna har i många avseenden undvikit den knepiga frågan kring konverteringar. Man har betonat parametrar såsom synlighet, läsare, lästa minuter och klick. Allt detta är bra, men det är inte konverteringar och berättar inget om ROMI.

De nya programmatiska native-plattformarna som strandat i Sverige det senaste året motsvarar exakt de förväntningarna: en ny generation av plattformar som optimerar programmatiska native-annonser mot konverteringar och lär sig vilken nyhetssajt, målgrupp, landningssida och annonsversion samt annonselement som ger bästa ROMI och CPA. Något många traditionella DSP-plattformar som är byggda för display inte klarar av med native formatet.

4. Räckvidden är avgörande - och just nu är den enorm i Sverige

Tack vare att så många publicister nu börjat implementera och anpassa ytor för formatet kan du i princip nå hela Sveriges digitala befolkning varje vecka med programmatisk native-annonsering. Men en utmaning har varit att olika publicisters inventarier erbjuds i olika DSP-plattformar eller verktyg. Vissa finns inte ens tillgängliga utan manuella ”managed service”-köp krävs. Det innebär att du inte automatiserat kan optimera de kampanjerna.

Hela poängen med programmatiska köp är att kunna få så mycket som möjligt köpt och optimerat i en enda kampanj, genom en plattform så effektivt och enkelt som möjligt. Det är där de nya native-plattformarna kommer in i bilden, och erbjuder allt i samma gränssnitt. Tyvärr är de plattformarna fortfarande få i antal men de som finns är väldigt effektiva.

Det är givet, att om du kan nå 90 % av svenskarna med programmatisk native-annonsering från över 100 nyhetssajter, optimera mot rätt målgrupp och automatisera a/b-testning av alla nivåer i en kampanj för att få bästa ROMI – och allt detta från en enda plattform - så kommer programmatisk native att ta en helt ny plats i Sverige.

Vill du boka ett 30 minuters online-möte med vårt team?

Ett av de bästa sätten att komma igång är att boka ett online demo-möte med oss. Under demo-mötet kommer vi dela med oss av inspirerande case-studies, demonstrera plattformen och dela med oss av de bästa native-strategierna just nu.

Boka demo-möte här: support@readpeak.com eller +46 722 277 007

BOKA DEMO

 Readpeak  är plattformen för att nå  din målgrupp digitalt  genom  native annonsering 

Registrera dig
kostnadsfitt till Readpeak

readpeak - native annonsering

+3000
företag använder
Readpeak
i Norden

readpeak - native annonsering

+7000
native kampanjer
per år

readpeak - native annonsering

+2000
publicister
i 5 marknader

readpeak native annonsering

5 verktyg för att boosta din native annons kampanj

Readpeak är den snabbast växande naive annonsplattformen i Norden. Vårt uttalade uppdrag är att göra native annonsering så enkelt och effektivt som möjligt, så att du kan driva försäljning och engagemang till dina produkter eller tjänster. Idag delar vi med oss av våra favoritverktyg som du kan använda i kombination med vår plattform för at boosta din nästa native annonskampanj. Låt oss börja!

Läs mer
readpeak native annonsering

De 4 väsentliga mätvärdena för att hålla koll på din native annonsprestanda

Läs mer
readpeak native annonsering

5 idéer för native annonsering som du aldrig tänkt på tidigare

I dag har vi något extraordinärt på lager åt dig. Det finns mängder av artiklar därute som tar upp ämnet ‘natve annonsering’. Majoriteten erbjuder dig en rad exempel och en genomgång av några utmärkta native annons praxis. Samtidigt som dessa artiklar innehåller användbar information, mer som en regel än ett undantag, så lämnar de ändå sin publik med frågan “vad betyder detta i praktiken?”

Läs mer
readpeak native annonsering

Det är inte så svårt som du tror att köra en native kampanj

Annonsörer börjar se potentialen med native annonsering, eftersom den växer från år till år. Det här beror delvis på de fantastiska resultat som genereras. Medan Facebook kan driva en rejäl mängd trafik, kommer kvalitén på trafiken från native annonsering som nu allt oftare har högre konverteringsgrad än Facebook.

So funktioniert Readpeak
Läs mer

2022 © ReadPeak Oy